Cancergalan.se
        har som syfte att sammanföra landets cancergalor till en
        gemensam plats där besökarna kan få information om
        aktuella evenemang till stöd för cancerforskningen.

        Cancergalan.se bygger på 30 års erfarenhet av ideella
        välgörenhetsinsatser och formerna  för seriöst genom-
        förande.


       
                                                                Länkar